De drie ontcijferingen

Methoden tot ontcijfering Kretenzische schriften

De hieronder opgegeven literatuur geeft een directe toegang tot de methoden waarmee de drie Kretenzische schriften Lineair B, Lineair A en Kretenzisch Hiëroglifisch achtereenvolgens zijn ontcijferd of gereconstrueerd.

Lineaire schriften

Andrew Robinson, The Man Who Deciphered Linear B-The Story of Michael Ventris, Thames & Hudson, London 2002.

Jan Best, 'Reconstructing the Linear A Syllabary', in: Ugarit-Forschungen - Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-Palästinas, Band 38 (2006), Ugarit-Verlag, Münster 2007, blz. 53-62.

Jan Best, 'De omslagjaren' en 'De schriftjaren', in: Het Byblosschrift ontcijferd - In het voetspoor van Willem Glasbergen, Bert Bakker, Amsterdam 2010.

Hiëroglifisch schrift

Jan Best, 'The Lotus Flower in Cretan Hieroglyphic', in: Kadmos, Band 41 (2002), blz. 131-136; 'The Many Faces of jabu-Re and bini-Re', in: Kadmos, Band 42 (2003), blz. 39-46.

LineairA

Kretenzisch hiëroglyfisch

uitschrijven en ontcijferen