Automatisering en schriftontcijfering

Idee

geautomatiseerd ontcijferenDe methode van ontcijferen zoals gehanteerd is een proces waarbij relaties worden gelegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld tussen klank, teken en betekenis of tussen schriften en handelsroutes. De relaties beginnen los en zijn vaag. Sommige bedachte relaties worden herzien, andere worden juist steeds zekerder door ondersteuning van nieuwere relaties. Automatisering kan het schriftontcijferingsproces ondersteunen door deze relaties te beheren en te zoeken naar potentiële nieuwe relaties (bijvoorbeeld door het automatisch zoeken naar combinaties van tekens die vaker voorkomen in een tekst):

 1. een systeem waarin informatie (tekens, figuren, klanken, betekenis, discussies, etc.) en relaties worden vastgelegd. Moderne automatisering kan overweg met vaagheden (bijvoorbeeld fuzzy logic).
 2. een platform waarin via internet (een site) meerdere gebruikers kunnen werken aan en dicussiëren over de ontcijfering. Dergelijke platformen kunnen met goede randvoorwaarden erg succesvol zijn als deze worden opengesteld voor algemeen gebruik. Er ontstaat een natuurlijke competitie tussen kennis en kwaliteit van ingebrachte ideeën.
 3. automatisering kan relaties en conclusies consequent toepassen. Wijzigingen kunnen snel op een heel project worden doorgevoerd, bijvoorbeeld de verandering van de betekenis van een teken. De impact van wijzigingen is direct te signaleren (als je dit stelt, klopt ergens anders iets anders niet meer).
 4. in de toekomst kan kunstmatige intelligentie worden ingezet en verdergaande ondersteuning bieden. "Dom" of iets intelligenter denkwerk kan snel en consequent door de automatisering worden uitgevoerd.

Doel/resultaat

Met automatisering van schriftontcijfering wordt het volgende bereikt:

 1. overdracht van het gedachtegoed van deze ontcijfermethode aan de wereldgemeenschap
 2. nieuwe inbreng bij schriftontcijfering door de wereld erbij te betrekken
 3. publicatie
 4. er worden betere resultaten bereikt bij ontcijferen
 5. er wordt voorzien in een communicatie- en discussieplatform
 6. "Dom" werk wordt uit handen genomen: gemak

Te realiseren plan

Op een internetserver draait een database, (mysql). Hierin zijn de gegevens opgeslagen (figuren, informatie, redeneringen, discussies, etc.). De database is toegankelijk via een computerprogramma, bijvoorbeeld via een php-script. Gebruikers hebben op prettige wijze toegang tot de informatie via de internetbrowser.

Zwaardere berekeningen zoals het doorrekenen van logische redeneringen en kunstmatige intelligentie kan via een separaat computerprogramma op de server worden uitgevoerd. De gebruikte techniek is standaard en beschikbaar in opensourcecode. De grondgedachte is openheid van het project.

Benodigde middelen

Het volgende is benodigd:

 1. een internetserver, bijvoorbeeld via een hosting provider of via een universiteit die hiervoor een server beschikbaar stelt. Wellicht verdient een universiteit de voorkeur. Bij succes is er ondersteuning voor beheer en inbreng in het vak en de techniek voorhanden.
 2. betrokkenheid van schriftontcijferaars (historici, archeologen, linguisten e.d.) voor de inhoud en betrokkenheid van informaticastudenten voor de benodigde technische omgeving. Kortom alpha's en technici die het leuk vinden dit werk te verdelen over vele schouders (en dus niet al te veel individueel werk).
 3. goodwill bij de huidige ploeg om de discussie (deels) te verplaatsen naar internet en te experimenteren met deze combinatie van techniek en alpha-wetenschap. Technische kennis is voor de schriftontcijferaars niet noodzakelijk.
 4. vrijwilligers die meehelpen het idee en de techniek handen, voeten en uitvoering te geven (initiatie/sturing door ondergetekende).

Jørgen Best