Alverna Research Group

Onderzoek: herkomst, structurering, datering

Er zijn verschillende aspecten aan het Byblosschrift die nadere bestudering vereisen: de herkomst van de schrifttekens (in dit geval veel ontleningen aan het Egyptisch HiŽroglifisch, het Kretenzisch HiŽroglifisch en het Lineair A), de structurering van de teksten met behulp van erin voorkomende leestekens (zoals de voorlopers van onze punt en komma), het taalkundige karakter

(Semitisch, maar er zijn, behalve Semitische, ook Choeritische en Indo-arische persoonsnamen), de datering van de documenten aan de hand van het voorkomen van historische gegevens (bijvoorbeeld de uit andere bronnen welbekende koningsnamen Yarimlim en Ammitaku). Steeds stuit je weer op nieuwe verrassingen die nader onderzoek vergen.

Leden van onderzoeksteam Alverna

De Alverna Research Group is een onderzoeksteam van vrijetijdsgeleerden dat zijn zetel (en stamtafel) heeft in Grandcafé Alverna aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Binnen het team bestuderen Winfried Achterberg en Kees Enzler de technische en structurele aspecten van het schrift, heeft Lia Rietveld de datering ervan op 1650 v.Chr. vastgesteld en legt Jan Best zich toe op de Kretenzische schriftinvloeden. Samen interpreteren wij nu de teksten op de twee bronzen tabletten c en d die op een tempelterrein in Byblos gevonden zijn.

Grandcafť Alverna te Amsterdam
Grandcafé Alverna te Amsterdam