Het boek 'Het Byblosschrift ontcijferd

Het Byblosschrift ontcijferd

Het boek Het Byblosschrift ontcijferd - In het voetspoor van Willem Glasbergen is in oktober 2010 verschenen bij uitgeverij Bert Bakker.

Jan G. Best, fotograaf Daniel Cohen

Aanzet tot ontcijfering

Op 28 augustus 1987 is de eerste aanzet gegeven tot mijn ontcijfering van het Byblosschrift, een tot dan toe geheel onleesbaar schrift. De teksten in dit schrift, ingegraveerd op twee bronzen tabletten die waren gevonden op een tempelterrein in de Fenicische havenstad Byblos, bleken namelijk vier verschillende tekens te bevatten met dezelfde functies als onze punt, dubbele punt, komma en puntkomma. Verder leek ongeveer een kwart van de tekens op tekens uit het Egyptisch HiŽroglifisch, uit het Kretenzisch HiŽroglifisch, een ander oud schrift dat op Kreta is ontwikkeld, en op Lineair A dat eveneens op Kreta thuishoort.

Beluister het interview met Jan Best » bij VRT Klara, programma Babel (8 november 2010), presentatie Heidi Lenaerts

Jan Best - Foto: Daniel Cohen

Fotogalerij boekafbeeldingen 'Het Byblosschrift ontcijferd'

Presentatie laatste ontcijfering in 2009

Jean FranÁois Champollion had al in 1822 het Egyptisch HiŽroglifisch ontcijferd. Pas tussen 2004 en 2008 werden de geslaagde reconstructies van die twee Kretenzische schriften in de internationale vaktijdschriften Kadmos en Ugarit-Forschungen gepubliceerd. In 2009 werd in het laatste tijdschrift de ontcijfering van het Byblosschrift gepresenteerd.

Methode Glasbergen bruikbaar voor schriftontcijfering

De hiervoor gebruikte methode was die van de vermaarde, in 1979 overleden archeoloog professor Willem Glasbergen: observeren, registreren, interpreteren, identificeren. Zoals bleek, gaat deze zowel voor archeologie als schriftontcijfering op. Maar ook vanuit andere disciplines dan de archeologie slagen geleerden erin om geheimzinnig lijkende

schriften te ontcijferen, zo was in 1952 de ontcijferaar van het Griekse Lineair B-schrift, Michael Ventris, een architect en die van het Mayaschrift, Yuri Knorosov, een etnoloog. Vůůr 1952 waren ook taalkundigen nog in staat een onbekend schrift te ontcijferen, maar tegenwoordig heeft overspecialisatie hen hiertoe minder geschikt gemaakt.

Willem Glasbergen (fotoarchief Spaarnestad)
Willem Glasbergen (fotoarchief Spaarnestad)

Jan Best doceerde mediterrane pre- en protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam, en is medeoprichter van de Alverna Research Group, die gespecialiseerd is in de ontcijfering van nog onbekende schriften.

Het Byblosschrift ontcijferd - In het voetspoor van Willem Glasbergen
ISBN 978.90.351.3600.7
Prijs circa € 19,95
Verschijnt oktober 2010 | www.pbo.nl | Uitgeverij Bert Bakker